W związku ze zwiększeniem sprzedaży internetowej w ostatnim czasie Komisja Europejska przyspieszyła ustanowienie jednolitego europejskiego systemu podatku VAT, który jest prostszy niż dotychczas i ma za zadanie ograniczać oszustwa podatkowe oraz wspierać w rozwoju przedsiębiorców z UE jak również pomagać w konkurowaniu cenami z krajami spoza Unii.

Z dniem 1 lipca 2021r. weszła w życie ustawa, która w swoich zapisach określa zasady działania  pakietu e-commerce(sprzedaż internetowa). Jest ona odpowiedzią na dyrektywę Unii Europejskiej, która nakazuje państwom  członkowskim wprowadzenie nowych ustaw. Celem tego pakietu jest ułatwienie rozliczania podatku VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Limit obrotu przy sprzedaży wysyłkowej

Jeśli suma sprzedaży firmy dokonana przez internet przekroczy wartość 10 000 euro musi być rozliczona według stawki VAT obowiązującej w kraju docelowym. Limit dotyczy sprzedaży klientowi indywidualnemu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co również istotne,  do limitu 10 000 EUR poza wartością dostaw towarów, trzeba będzie również wliczać świadczone na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (tzw. usługi TBE). Aby uniknąć rejestracji w każdym kraju i podlegania pod przepisy podatkowe różnych państw przedsiębiorca może skorzystać  z procedury VAT OSS, która polega na płaceniu podatku VAT zbiorczo do Urzędu Skarbowego z wyszczególnieniem kraju docelowego i naliczeniem podatku zgodnie z obowiązująca w tym kraju taryfą. Następnie Urząd Skarbowy przekazuje podatek VAT do odpowiednich państw. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców oraz możliwość wkroczenia na nowe rynki krajów członkowskich dzięki ułatwionej procedurze podatkowej.

Import z krajów spoza Unii Europejskiej

Aby ograniczyć  szarą strefę związaną z  unikaniem opodatkowania podatkiem VAT towarów wysyłanych z krajów trzecich w ramach pakietu e-commerce wprowadzona została likwidacja w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Do tej pory często wartość przesyłek była zaniżana, aby nie płacić podatku VAT. Według nowych przepisów podatek VAT będzie musiał zapłacić sprzedający według stawki kraju docelowego.

Natomiast jeśli wartość przesyłki nie przekracza 150 euro sklep internetowy z państwa członkowskiego jest zwolniony z cła. W ramach procedury IOSS podatek należny od importu będzie rozliczany w kraju Unii Europejskiej, w którym następuje konsumpcja, za pośrednictwem państwa Unii Europejskiej, w którym jest zidentyfikowany sprzedawca. Dzięki powyższemu rozwiązaniu sam import towarów będzie zwolniony z VAT, gdyż opodatkowanie towarów nastąpi wcześniej, tj. w momencie sprzedaży. Sprzedawca nie mający siedziby w kraju UE będzie zobligowany do wyznaczenia pośrednika, który odprowadzi prawidłowo  VAT.

Platformy sprzedażowe i nowe obowiązki podatkowe

Nowe przepisy wymuszają na platformach pośredniczących w sprzedaży płacenie podatku VAT. Platforma internetowa jest odpowiedzialna za pobór podatku w przypadku kiedy firma korzystająca z ich usług nie ma siedziby w UE i eksportuje towary do kraju członkowskiego.  Podatek powinna pobrać w chwili sprzedaży towarów.

Ponadto, właściciele  powinni prowadzić ewidencje dotyczące sprzedaży na rzecz konsumentów dokonywanych przez przedsiębiorców korzystających z pośrednictwa tego portalu.

Ewidencja powinna zawierać:

  • informacje umożliwiające organom podatkowym sprawdzenie, czy VAT od tych transakcji został rozliczony prawidłowo,
  • identyfikację podmiotów, które prowadzą sprzedaż towarów dla unijnych konsumentów za pośrednictwem interfejsu,
  • nazwę lub imię i nazwisko operatora platformy internetowej,
  • adres pocztowy i adres elektroniczny operatora lub stronę internetową,
  • numer VAT lub NIP,
  • numer rachunku bankowego lub numer rachunku wirtualnego

Ewidencje te należy przechowywać przez 10 lat oraz udostępniać na żądanie organom podatkowym w formie elektronicznej.