POLITYKA PRYWATNOŚCI PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Informujemy, że jesteśmy administratorami następujących profili społecznościowych:

Administrator

Ksiegowydoradca sp. z.o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-540) przy ul. Żurawiej 71, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000795972, NIP 9662131987, w dalszej części Polityki Prywatności określana „Księgowy Doradca”.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z nami za pośrednictwem profilu społecznościowego jest Twoją własną decyzją. Zachęcamy, by w sprawach związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, kontaktować się z wykorzystaniem e-mailowego kanału komunikacji. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dane@ksiegowydoradca.pl

Zakres danych

W związku z prowadzeniem profili społecznościowych, mamy dostęp do danych osobowych użytkowników, którzy lubią lub obserwują nasze profile społecznościowe oraz wchodzą z nami w interakcję za pośrednictwem tych profili poprzez pozostawianie komentarzy, wysyłanie wiadomości czy jakiekolwiek inne formy przewidziane w ramach danego serwisu społecznościowego.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator użytkownika (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 • zdjęcie profilowe;
 • treść komentarzy.

Zakres dostępu do danych osobowych zdeterminowany jest przez funkcje dostępne w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych. Dostęp dotyczy wyłącznie danych, które zdecydowałeś się upublicznić w ramach swojego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za operacje na danych osobowych podejmowane przez administratorów serwisów społecznościowych, którzy są jednocześnie niezależnymi od nas administratorami Twoich danych osobowych.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • umożliwienia subskrybowania treści z fanpage’a na portalu społecznościowym na warunkach określonych w regulaminie portalu, informowania o naszych działaniach, promowaniu naszej marki, a także wydarzeń, produktów oraz usług oraz w celu komunikacji za pomocą komentarzy i wiadomości przesyłanych wewnątrz portalu, a także analizy dokonywanej poprzez fanpage’a komunikacji z Tobą, w tym do profilowania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie marketingu i promowanie marki.
 • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zarządzanie roszczeniami,
 • organizacji konkursów, wydarzeń, kontaktów marketingowych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Danych osobowych, o której mowa powyżej, nie kopiujemy do jakichkolwiek swoich baz. Po prostu korzystamy z funkcji dostępnych w ramach danego serwisu społecznościowego.

Dane statystyczne i cookies

Administrator może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne za pomocą funkcji Facebook Audience Insights dotyczące osób odwiedzających fanpage. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz podczas przeglądania fanpage’a. On Demand sp. z o.o. wraz z Facebook Ireland Ltd.  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Termin przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W zakresie własnych polubień i komentarzy umieszczonych na fanpage’u użytkownik ma możliwość samodzielnego usuwania danych.

Informacje o źródle danych

Administrator pozyskuje dane osobowe z portalu społecznościowego, publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Komu przekazujemy dane osobowe

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

 • upoważnieni pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego, agencje marketingowe, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 • inni Użytkownicy portalu społecznościowego (informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, treści komentarzy, opinie, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • portal społecznościowy na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
Przekazywanie danych poza EOG:

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Takie informacje mogą być jednak przekazywane przez portal społecznościowy na zasadach określonych w jego regulaminie/polityce prywatności, z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów lub na podstawie innych stosownych podstaw prawnych.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także – w zakresie udzielonej zgody – prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • do wniesienia skargi organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.