Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) to ważne narzędzie, które pomaga w planowaniu i organizowaniu działań biznesowych oraz przestrzeganiu terminów związanych z rozliczeniami podatkowymi. W tym artykule przedstawiamy kilka ważnych terminów, które upływają z końcem marca 2023 roku.

Termin składania rocznych zeznań podatkowych

Końcem marca kończy się termin składania rocznych zeznań podatkowych za rok 2022. W przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają z pomocy księgowej, termin ten zostaje przedłużony do końca kwietnia. Warto pamiętać, że niezłożenie zeznań podatkowych w terminie grozi wysokimi karami i odsetkami.

Termin składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z VAT, muszą złożyć deklaracje VAT-7 i VAT-7K za miesiąc poprzedzający upływ kwartału. Termin składania tych deklaracji upływa 25. dnia miesiąca, który poprzedza kwartał. Oznacza to, że termin składania deklaracji za pierwszy kwartał 2023 roku upływa 25 marca 2023 roku.

Termin składania deklaracji CIT-8 i PIT-8AR

Przedsiębiorcy, którzy są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), muszą złożyć deklaracje CIT-8 i PIT-8AR za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzeń. Termin składania tych deklaracji upływa 20. dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Termin opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy muszą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) za siebie oraz za swoich pracowników. Termin opłacania składek ZUS upływa 10. dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w płatności grożą wysokie odsetki i kary.

Termin składania sprawozdań finansowych

Przedsiębiorcy muszą składać sprawozdania finansowe za poprzedni rok do Krajowego Rejestru Sądowego. Termin składania sprawozdań finansowych upływa na koniec trzech miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku przedsiębiorców, którzy mają bilans na dzień 31 grudnia, termin ten