Co to jest działalność nierejestrowana?

Większość osób , które dopiero zaczynają  swój biznes boi się zakładać firmę z obawy, że nie zarobią  na podatki, ZUS, księgową itd. Jest to zrozumiałe zwłaszcza w początkowej fazie, kiedy trudno jest określić czy i kiedy zaczniemy zarabiać na te opłaty. W takiej sytuacji warto rozważyć tak zwaną działalność nierejestrowaną. Dzięki temu mamy czas na sprawdzenie czy nasz pomysł na biznes jest rentowny.

Działalności takiej nie trzeba rejestrować w CEIDG ( Centralna Ewidencja I Informacja o Działalności Gospodarczej).

Kto może skorzystać  z działalności nierejestrowanej?

Aby skorzystać z tej formy zarabiania trzeba spełnić  określone w ustawie warunki.
Jednym z głównych warunków jest wymóg nie prowadzenia firmy przez ostatnie 60 miesięcy  (5 lat).  Chodzi tu o działalność gospodarczą i spółkę cywilną. Pozostałe spółki (zoo, sa, akcyjna, jawna) mają inną osobowość prawną, więc będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu, nadal możesz prowadzić działalność nierejestrową.

Drugi warunek jest taki, że przychód z tej działalności nie może przekroczyć  miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku kwota ta wynosi  1400 zł. Należy pamiętać, że chodzi tutaj o przychód – w dodatku należny. To znaczy, ze cała sprzedaż, która będzie  wykonana w miesiącu wlicza się do tego limitu.  Również  jeśli jeszcze fizycznie pieniądze nie dotarły na twoje konto. Ponadto chodzi o przychód – więc nie możesz pomniejszyć tej kwoty o swoje koszty. Koszty możesz odliczyć dopiero przy rozliczaniu podatku dochodowego na koniec roku. Kiedy kwota 1400zł zostanie przekroczona firmę trzeba zarejestrować w ciągu 7 dni w CEIDG oraz dopełnić wszelkich formalności związanych z Urzędem Skarbowym i GUSem.

Jeśli prowadzenie firmy wymaga uzyskania koncesji , pozwoleń czy licencji nie można skorzystać z działalności nierejestrowanej.  Ustawa zabrania również prowadzenia tego typu działalności z inną osobą jako wspólnikiem.

Jakie są obowiązki przy prowadzeniu działalności?

Działalność nierejestrowaną trzeba ewidencjonować prowadząc  uproszczoną ewidencję sprzedaży, musimy również rozliczać przychody w rocznym zeznaniu PIT-36 i zapłacić podatek na zasadach ogólnych.  Prowadzenie tego typu działalności nie zwalnia nas z przestrzegania praw konsumentów oraz na każdorazowe życzenie klienta jesteśmy zobowiązani wystawić fakturę lub rachunek.

Czy musisz mieć kasę fiskalną?

Przy dochodzie 1400zl miesięcznie co daje 16.800zl rocznie nie ma potrzeby posiadania kasy fiskalnej, ponieważ limit obrotów w roku wynosi 20.000zl. Istnieją jednak zawody wykluczone z tego przepisu, gdzie kasa fiskalna jest wymagana.  Są to na przykład taksówkarz, sprzedawca wyrobów tytoniowych, fryzjer, kosmetyczka itd.

Działalność nierejestrowana a VAT.

Przepisy mówią, ze płatnikiem VATu trzeba być w momencie przekroczenia limitu 200 000 zł sprzedaży w ciągu roku. Przy działalności nierejestrowanej jest to oczywiście niemożliwe. Dlatego automatycznie można skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Należy jednak pamiętać, że są czynności bezwzględnie wyłączone z tego zwolnienia, na przykład sprzedaż części samochodowych, czy też usługi doradcze. W takim przypadku, mimo tego, że nie masz zarejestrowanej formalnie firmy – musisz być  zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Korzyści działalności nierejestrowanej:

nie rejestrujesz działalności w Urzędzie Skarbowym, CEIDG czy GUS,

– nie płacisz  podatku VAT, bo obowiązuje cię zwolnienie podmiotowe,

– prowadzisz tylko ewidencje sprzedaży, co oznacza, że nie musisz prowadzić skomplikowanej i drogiej księgowości ,

– możesz wystawiać, w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej, faktury bądź rachunku na żądanie kupującego,

– masz możliwość przekonania się czy poradzisz sobie z prowadzeniem własnej firmy.