Faktury są ważnym dokumentem w księgowości każdej firmy, a ich prawidłowe wystawienie jest kluczowe dla zachowania prawidłowości w księgowaniu. Jednym z elementów faktury jest nazwa (firma) spółki, która jest zobowiązana do jej wystawienia. Jednak co zrobić, gdy nazwa spółki jest długa i skomplikowana? Czy można posługiwać się nazwą skróconą na fakturze?

Odpowiedź brzmi – tak, można. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą na fakturze, ale pod pewnymi warunkami. W celu wykorzystania skróconej nazwy spółki na fakturze, musi ona być zarejestrowana jako nazwa handlowa, co oznacza, że musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, obowiązkowe jest podanie pełnej nazwy, ale przy czym dopuszcza się stosowanie skróconej nazwy spółki, pod warunkiem, że jest to jej nazwa handlowa. Dopuszczenie takie wynika z faktu, że skrócona nazwa spółki jest często bardziej rozpoznawalna i łatwiejsza do zapamiętania przez klientów i partnerów biznesowych.

Jeśli spółka decyduje się na stosowanie skróconej nazwy na fakturze, musi jednak pamiętać o jednym istotnym aspekcie – skrócona nazwa musi być jednoznaczna i zrozumiała dla odbiorcy faktury. Oznacza to, że nie może ona wprowadzać w błąd co do tożsamości spółki i musi być zgodna z jej rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podsumowując, spółka może posługiwać się skróconą nazwą na fakturze, ale tylko wtedy, gdy jest ona zarejestrowana jako nazwa handlowa w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz gdy jest jednoznaczna i zrozumiała dla odbiorcy faktury. Zatem, przy wyborze nazwy handlowej dla spółki warto zwrócić uwagę na jej łatwość zapamiętania i rozpoznawalność, aby ułatwić sobie późniejsze wystawienie faktur i komunikację z partnerami biznesowymi.