Czy konieczna jest zgoda pracodawcy na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej?

W dobie pandemii, wiele firm wprowadziło pracę zdalną jako formę pracy, która pozwala pracownikom na wykonywanie swoich obowiązków w domu. Jednak, jak wygląda sytuacja, gdy pracownik chce wykonać pracę zdalną tylko okazjonalnie? Czy musi on uzyskać zgodę pracodawcy na tę formę pracy? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy pracownik powinien działać zgodnie z zasadami określonymi w umowie o pracę lub w regulaminie pracy. W tym przypadku, jeśli umowa o pracę nie zawiera postanowień dotyczących pracy zdalnej, a regulamin pracy nie określa, czy i w jakich przypadkach pracownik może wykonywać pracę zdalną, należy zwrócić się do pracodawcy o uzyskanie pisemnej zgody na taką formę pracy.

W przypadku okazjonalnego wykonywania pracy zdalnej, czyli takiej, która nie jest stałym elementem pracy pracownika, warto zauważyć, że pracodawca może pozytywnie odnieść się do takiego wniosku, jeśli nie ma przeciwwskazań w regulaminie pracy lub w umowie o pracę.

Pracodawca może jednak odmówić zgody na pracę zdalną w przypadku, gdy naruszyłoby to interesy firmy lub jeśli taka forma pracy jest niemożliwa do zrealizowania ze względów organizacyjnych lub technicznych.

Ważne jest, aby pracownik pamiętał, że w przypadku okazjonalnego wykonywania pracy zdalnej, musi on poinformować swojego pracodawcę o takiej formie pracy. W ten sposób pracodawca będzie mógł odpowiednio zorganizować pracę firmy i zapewnić, że nie naruszy to procesów biznesowych.

W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów związanych z taką formą pracy, takich jak koszty internetu czy opłaty za energię elektryczną. Warto jednak zwrócić uwagę, że koszty te mogą być zwracane pracownikowi na podstawie umowy lub umowy o pracę.

Podsumowując, konieczna jest zgoda pracodawcy na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej, chyba że umowa o pracę lub regulamin pracy stanowią inaczej. Pracownik powinien również pamiętać o informowaniu pracodawcy o takiej formie