Rzetelność to cecha, którą powinien posiadać każdy księgowy. Tam, gdzie ma się do czynienia z pieniędzmi – nie ma miejsca na pomyłki. Każdy najdrobniejszy błąd może bowiem zaważyć na Twojej karierze w branży związanej z księgowością. Sukces odniosą tylko ci, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków w terminie. Zaleganie z płatnościami, błędy popełniane w księgowaniu faktur oraz chaos w prowadzonej dokumentacji – to tylko jedne z licznych grzechów popełnianych przez nierzetelnych „specjalistów”. Efekty takiego niedbalstwa można zauważyć m.in. w raporcie opublikowanym przez portal Rzetelnafirma.pl. Zeszłoroczne badania potwierdzają bowiem, że wiele firm ma problemy z płatnościami. Po części jednak ich wyniki napawają również optymizmem. Okazuje się, że w porównaniu z 2019 r. zaszło wiele pozytywnych zmian. Jakich? Przedstawiamy je poniżej!

Wskaźnik rzetelności – co na niego wpływa?

Wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie kilku ważnych czynników, takich jak:

  • ogólne zadłużenie przedsiębiorstw, które znalazły się w Krajowym Rejestrze Długów;
  • średnie zadłużenie, jakie przypada na każdego dłużnika;
  • odsetek dłużników w danym województwie;
  • wysokość zadłużenia w przeliczeniu na 1000 firm.

Uwzględniając je wszystkie, udało się ustalić, które z województw mogą pochwalić się najmniejszą ilością osób z zadłużeniem. Tym samym uznano, że na ich terenie przedsiębiorcy wywiązują się z płatności na rzecz swoich pracowników, kontrahentów oraz klientów. Powtarzane co roku badania potwierdziły to, co było wiadome również rok temu – najmniej zadłużone są firmy z małych województw. W przypadku Opolskiego było to 184 milionów zł, a Podlasia – 199 milionów zł. Zadłużenie przedsiębiorstw z dużych jednostek terytorialnych przelicza się już w miliardach złotych. Dla porównania – zadłużenie firm z Mazowsza wyniosło 2,1 miliarda zł, Śląska – 1,4 miliarda zł, a Wielkopolski – 1,09 miliarda zł. Wskaźnik ten nie zawsze jednak świadczy o nieuczciwości przedsiębiorców. Jest on jedynie wynikiem poziomu uprzemysłowienia i liczby firm, które na danym terenie działają.

Wskaźnik rzetelności w 2020 r.

Zdaniem serwisu Rzetelnafirma.pl w ubiegłym roku najlepiej pod tym względem wypadło województwo opolskie. Na kolejnych miejscach uplasowały się województwo podlaskie oraz podkarpackie. Najgorzej w rankingu wypadły natomiast firmy z województwa śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Okazuje się jednak, że pozytywne zmiany dotknęły również tych, którzy uplasowali się na końcu zestawienia. W porównaniu z poprzednimi latami odnotowano bowiem wzrost stopnia rzetelności na terenie dwóch województw z najgorszymi dotąd wynikami (Śląskiego i Mazowieckiego).

Średnia wysokość długu w 2020 r.

Według danych odnotowanych w KRD najwyższa wartość uśrednionego zadłużenia przypadła na firmy ze Świętokrzyskiego. Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu z firmami z Mazowsza zadłużenie wszystkich świętokrzyskich przedsiębiorców jest 8,5 razy mniejsze. Jednak z rejestru KRD wynika, że na każdą z zadłużonych firm przypada 41,5 tysięcy zł długu. Drugie miejsce zajęło województwo kujawsko-pomorskiego z wynikiem 39 tysięcy zł, a trzecie – województwo mazowieckie z kwotą niższą od pomorskiego zaledwie o tysiąc złotych. Dane te pokazują również, że największy procent firm, które mają problem z terminowością, znajduje się na Śląsku.

Wysokość długu w przeliczeniu na 1000 firm

Wartość łącznego zadłużenia wszystkich firm w ramach jednego województwa może przerażać – zwłaszcza ze względu na to, iż w czołówce najmniej rzetelnych pod tym względem firm znalazły się te z dużych i uprzemysłowionych obszarów. Jeżeli jednak pod uwagę weźmie się wysokość długu przeliczoną na 1000 przedsiębiorstw, które działają w danym województwie – wskaźnik ten zostaje nieco zrewitalizowany. Pod tym względem najlepiej wypadły województwo opolskie, podlaskie oraz świętokrzyskie. W czołówce województw z najgorszymi wynikami znalazły się natomiast: Mazowsze, Śląsk oraz Wielkopolska.