Od 18 lipca 2020 roku polskie rodziny mogą skorzystać z bonu turystycznego. Jest to pomysł realizowany przez Ministerstwo Rozwoju, którego  celem jest wsparcie finansowe polskich rodzin oraz branży turystycznej.

 

Za co można zapłacić bonem?

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie naszego kraju. Do imprez turystycznych zaliczamy: wycieczki, kolonie, obozy harcerskie, obozy sportowe, rekreacyjne, spływy kajakowe. Do usług hotelarskich zaliczają się: hotele, pokoje na wynajem, agroturystyka. Należy pamiętać, ze bonem można płacić tylko za usługi realizowane na rzecz dziecka. Jedyny wyjątek stanowi opłata za hotel, w którym dziecko przebywa wraz z rodzicami, a hotel nie pobiera opłaty za dzieci w tym wieku. Bonem nie możemy płacić za jedzenie na mieście, natomiast jeżeli posiłki są wliczone w nocleg lub do oferty wycieczki mogą zostać opłacone bonem.

 

Działanie bonu.

Wszystkie podmioty, którym przysługuje realizacja bonu za usługi turystyczne bądź hotelarskie muszą zarejestrować się w specjalnym systemie teleinformatycznym stworzonym przez Polską Organizację Turystyczną. Do tego celu potrzebny jest profil na PUE ZUS. Dane zamieszczone w bazie muszą być prawdziwe, w przeciwnym razie przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Bony turystyczne mogą też honorować właściciele gospodarstw agroturystycznych , którzy posiadają ubezpieczenie w KRUSie. W takiej sytuacji do obsługi bonu mogą wyznaczyć upoważnioną osobę, która może wykonywać  na PUE ZUS czynności w imieniu przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego. Warunkiem jest posiadanie przez tą osobę konta w PUE ZUS. Należy również pamiętać, aby gospodarstwo zarejestrowało się w bazie jako podmiot turystyczny.

 

Jak zapłacić bonem?

Bon przysługuje rodzicom każdego dziecka, na które pobierane jest świadczenie 500plus. Na każde dziecko przysługuje bon o wartości 500zł, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego, gdzie kwota ta wynosi 1000zł.  Bonem można płacić kilka razy, aż do wykorzystania kwoty świadczenia.  O kwocie jaka pozostała na bonie dostajemy informacje w formie wiadomości sms lub na adres mailowy. Bon nie podlega wymianie na gotówkę czy inne środki płatnicze.

Aby dokonać płatności bonem turystycznym za nocleg czy inną usługę turystyczną należy podać 16 cyfrowy kod, który otrzymaliśmy po aktywowaniu bonu. Kod ten jest również dostępny po zalogowaniu się do systemu PUE ZUS w zakładce Mój Bon.  Przy płatności zaznaczamy kwotę jaką chcemy przeznaczyć  na wypoczynek.  Następnie dostajemy sms z jednorazowym kodem, którym potwierdzamy płatność.  Jeśli wartość usługi przekracza kwotę bonu resztę można dopłacić gotówką lub przelewem.

 

Jak zaksięgować bon turystyczny?

Sposób zapłaty za wypoczynek nie ma znaczenia w przypadku ujmowania przychodów w księgach rachunkowych. Przedsiębiorcy ujmujący swoje usługi na kasie fiskalnej nadal będą ujmować je w księgach w dotychczasowy sposób. Należy pamiętać, że przychód powstaje w dniu sprzedaży usługi, a nie zapłaty, dlatego istnieje możliwość realizacji bonu wcześniej niż nastąpi sama usługa. Taką płatność trzeba będzie ująć jako otrzymaną zaliczkę na poczet przyszłego świadczenia.

ZUS przelewa środki na rachunek  przedsiębiorcy lub organizacji pożytku publicznego w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia płatności za pomocą bonu.  Istotne jest, aby przy rejestracji w bazie zwrócić uwagę na to czy numer konta jest prawidłowy. Pozwoli to uniknąć problemów z przelewem.

 

Ważne zmiany w 2021 roku!

Od 22 stycznia 2021 bonem można także opłacić usługi przewodnickie zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych. Można opłacić za wycieczkę jednodniową bez noclegu lub półkolonie. Ważne, aby organizator był wpisany do bazy firm, które mogą przyjmować płatności bonem.