Przedsiębiorstwa mogą okazać pracownikowi uznanie za jego zaangażowanie w wykonywane obowiązki i wkład w rozwój firmy – to dobry sposób na budowanie przyjaznych relacji pomiędzy kierownictwem a załogą. Jednym z pomysłów na okazanie wdzięczności pracownikowi jest wręczenie prezentu okolicznościowego z okazji narodzin dziecka (baby gift). Jest to skuteczna metoda na zwiększenie motywacji pracowników, lecz z drugiej strony powoduje ona wątpliwości co do skutków podatkowych.

Baby gift od strony podatkowej – w jaki sposób rozliczyć podarunki wręczane z okazji narodzin dziecka?

Ten rodzaj gratyfikacji budził wśród przedsiębiorców wiele wątpliwości od strony podatkowej, lecz dzięki interpretacji podatkowej opublikowanej przez Krajową Informację Skarbową (sygn. 0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD) zostały one rozwiane.

Przyczyną niniejszej interpretacji było pytanie, które pojawiło się ze strony pewnej spółki mającej w zwyczaju wręczanie swoim pracownikom prezentów z okazji narodzin dziecka (na prezenty te składają się takie przedmioty jak koc oraz body opatrzone znakiem firmowym przedsiębiorstwa). Według podatnika takie działanie – podejmowane w celu uhonorowania ważnego wydarzenia w życiu pracownika – powinno być traktowane jako darowizna (w myśl art. 888 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), nie zaś jako przychód ze stosunku pracy (według Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie ze stanowiskiem zajętym w tej sprawie przez KAS w dniu 2 marca 2021 r. w sytuacji, gdy wręczany przez pracodawcę prezent nie ma związku z rezultatami pracy wykonywanej przez danego pracownika (można przez to rozumieć np. wysokie wyniki sprzedażowe), lecz jest rodzajem gratulacji, podziękowań bądź sposobem na upamiętnienie święta, to powinien podlegać rozwiązaniom zamieszczonym w regulacjach prawnych dotyczących podatku od spadków i darowizn (należy do nich m.in. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn). W takiej sytuacji wartość wręczanego pracownikowi upominku nie jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem uzyskiwanym z tytułu stosunku pracy. Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej jest zgodna z treścią wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), zgodnie z którym wręczenie pracownikowi prezentu np. z tytułu jubileuszu powinno podlegać ustawie o podatku od spadku i darowizn.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Należy zaznaczyć, że według interpretacji KIS obowiązek podatkowy dotyczący wartości wręczanego prezentu spoczywa na jego nabywcy (art. 5 ustawy o podatku od spadku i darowizn). Zgodnie z zapisem zawartym w art. 9 ust. 1 tej samej ustawy, w opisywanym przypadku opodatkowaniu podlega nabycie rzeczy i praw majątkowych o wartości powyżej 4 902 PLN (jeśli obdarowany jest osobą nienależącą do rodziny darczyńcy). Limit ten nie obejmuje jednej, konkretnej darowizny, lecz wszystkie otrzymane od danego darczyńcy w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonano ostatniej darowizny.

Klarowny podział

Opisywana interpretacja Krajowej Administracji Skarbowej rozwiała wątpliwości wielu pracodawców, którzy decydują się na wyróżnianie swoich pracowników poprzez wręczanie im prezentów z różnych okazji. Jest to o tyle istotne, że sposób potraktowania upominków jako darowizny bądź przychody ze stosunku pracy wpływa na wysokość zobowiązań podatkowych (w zależności od sytuacji mogą one dotyczyć przedsiębiorcy bądź pracowni